Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2023
05/02/2023 09:11
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2023
Lịch Công tác tuần 03 năm 2023
15/01/2023 21:54
Lịch Công tác tuần 03 năm 2023
Lịch Công tác tuần 02 năm 2023
05/01/2023 13:12
Lịch Công tác tuần 02 năm 2023
1 giải ba, 4 giải khuyến khích Olympic tin học và Lập trình quốc tế ICPC
12/12/2022 07:25
1 giải ba, 1 giải khuyến khích khối chuyên tin; 3 giải khuyến khích khối không chuyên tin là kết quả của sinh viên trường ĐH Thủ Dầu Một tại kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31 – Procon Vietnam và kỳ thi Lập trình quốc tế ICPC khu vực Châu Á - Tp. Hồ Chí Minh 2022.