Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""Tầm nhìn - Sứ mạng


26/07/2022 11:13  1176GIỚI THIỆU

     Viện Kỹ thuật - Công nghệ thành lập vào tháng 7/2020, tiền thân của Viện là Khoa Kỹ thuật - Công nghệ ra đời từ năm 2016 được sát nhập từ 2 Khoa: Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Điện - Điện tử.

    Viện đào tạo 09 chương trình đào tạo đại học, bao gồm Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Điện tử viễn thông; Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ Kỹ thuật ô tô.

    Viện có 65 cán bộ giảng viên và nhân viên, trong đó gồm 02 Phó Giáo sư, 21 Tiến sĩ, 37 Thạc sĩ, 04 thư ký chương trình và 01 thư ký Viện.

     Tính đến tháng 02 năm 2022, Viện có 3,100 sinh viên.

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

     Sứ mệnh:

Đào tạo và nghiên cứu để phục vụ nhu cầu thay đổi và thách thức của xã hội và ngành  trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu.

   Tầm nhìn:

Là đơn vị hàng đầu trong nước và khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp về kỹ thuật, công nghệ và vận hành theo mô hình đại học thông minh.

    Giá trị cốt lõi:

Viện đồng thuận cùng chọn các giá trị cốt lõi của Nhà trường “Khát vọng – Trách nhiệm –  Sáng tạo” làm các giá trị cốt lõi cho Viện.