Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""Đội ngũ giảng viên


25/07/2022 15:45  1189Lãnh đạo chương trình

Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thủy

Email: thuynt1982@tdmu.edu.vn

Cán bộ hỗ trợ

  1. Thạc sĩ: Võ Thị Diễm Hương
  2. Thạc sĩ: Trịnh Quốc Thanh

Cán bộ giảng viên

1

PGS.TS Lê Tuấn Anh

11

ThS. Dương Thị Kim Chi

2

PGS.TS Trần Vĩnh Phước

12

ThS. Hồ Ngọc Trung Kiên

3

TS. Hoàng Mạnh Hà

13

ThS. Lê Từ Minh Trí

4

TS. Nguyễn Thị Hồng

14

ThS. Trần Văn Tài

5

TS. Đoàn Xuân Toàn

15

ThS. Hồ Đắc Hưng

6

TS. Võ Viết Trí

16

ThS. Vũ Văn Nam

7

TS. Võ Thị Hồng Thắm

17

ThS. Võ Quốc Lương

8

ThS. Nguyễn Đình Thọ

18

ThS. Nguyễn Hữu Vĩnh

9

ThS. Trần Bá Minh Sơn

19

ThS. Nguyễn Hải Vĩnh Cường

10

ThS. Nguyễn Thế Bảo

20

ThS. Trần Văn Hữu