Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""Giới thiệu chương trình Hệ thống thông tin & Trí tuệ nhân tạo


25/07/2022 15:44  907Khái quát về ngành đào tạo

      Ngành Hệ thống thông tin là ngành đào tạo ra những kỹ sư có khả năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu hỗ trợ ra quyết định; kết nối giữa các bên liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp với các chuyên gia công nghệ thông tin. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau ở các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng, phát triển Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin.

 Mục đích của chương trình

     Đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, có kiến thức và kỹ năng căn bản về kiến thức tự nhiên cần thiết, kiến thức chuyên ngành và gần ngành để sinh viên ra trường xin được việc làm nhiều vị trí.

     Sinh viên có các năng lực của người kỹ sư Hệ thống thông tin, đáp ứng được sự phát triển của ngành trong những thập kỷ tới.

Vị trí việc làm của SV tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin, sinh viên có thể làm các vị trí sau:

- Quản trị viên cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin;

- Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống thông tin;

- Chuyên viên phân tích và thiết kế dữ liệu;

- Chuyên viên phát triển ứng dụng desktop, Web và di động;

- Quản lý viên dự án công nghệ thông tin;

- Nhà tư vấn hệ thống thông tin;

- Giảng dạy Tin học cho các trường phổ thông hoặc các trường có đào tạo Tin học;

- Làm nghiên cứu trong các viên khoa học, viện nghiên cứu;

- Học lên sau đại học các ngành thuộc nhóm ngành CNTT.

Triết lý giáo dục của chương trình

                “Learning by Design”

     Chúng tôi tin rằng học tập thông qua thực hành và trải nghiệm sẽ hình thành các năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm phục vụ cộng đồng cho người Kỹ sư Hệ thống thông tin.

POSTER TUYỂN SINH