Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""Giới thiệu Đoàn - Hội Viện KTCN


19/10/2021 15:41  1339Đoàn Thanh niên Viện Kỹ thuật – Công nghệ (Đoàn Viện KTCN) là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một; đươc chính thức đổi tên vào ngày 14 tháng 7 năm 2020; đến nay Đoàn Viện KTCN là một trong những cơ sở Đoàn mạnh, đầy sáng tạo tại TDMU.

Tiền thân của Đoàn Viện KCTN là Đoàn Khoa Kỹ thuật – Công nghệ với sự sát nhập của hai cơ sở Đoàn là Đoàn Khoa Công nghệ thông tin và Đoàn Khoa Điện vào năm 2017

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chi Ủy, Lãnh Đạo Viện, Ban Thường Vụ Đoàn trường. Đoàn Viện KTCN là cầu nối tin cậy, là mái nhà chung, thân thiết để tất cả Đoàn viên Thanh niên chia sẻ những nguyện vọng, trăn trở, thể hiện khả năng khát vọng, sáng tạo của tuổi trẻ trong đóng góp xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, phồn vinh. Với khẩu hiệu hoạt động

“Tuổi trẻ Kỹ thuật – Công nghệ

Chiếm lĩnh tri thức

Hăng say sáng tạo

Sẵn sàng hội nhập”

THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: ĐOÀN – HỘI VIỆN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

- Địa chỉ: Tầng 4, Dãy I2, Viện Kỹ thuật – Công nghệ; trường Đại học Thủ Dầu Một

- Email Đoàn Viện KTCN: doanvienkythuatcongnghe@tdmu.edu.vn

- Email LCH Viện: lchkhoakythuatcongnghe@tdmu.edu.vn

- Kênh facebook: https://www.facebook.com/DoanHoi.KTCN

- Mọi thông tin thắc mắc, ý kiến về học tập, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, sinh viên có thể liên hệ qua kênh email Đoàn Viện, LCH viện, trang fanpage hoặc liên hệ trực tiếp

1/ Bí Thư: Thầy Trịnh Quốc Thanh (Giảng viên)

Email: thanh.tq@tdmu.edu.vn

SĐT: 0886781517