Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""Hội Thảo "Trí tuệ nhân tạo vạn vật kết nối cho các ứng dụng trong đời sống"


23/01/2024 13:19  36

Hội Thảo "Trí tuệ nhân tạo vạn vật kết nối cho các ứng dụng trong đời sống"

Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo vạn vật kết nối cho các ứng dụng trong đời sống” (AIoT for daily life applications)

🛞 Thời gian dự kiến: 14 giờ 00, thứ tư, ngày 24/01/2024

🏢Địa điểm: Phòng khách 1, Trường Đại học Thủ Dầu Một

Nội dung: 

💞Giới thiệu cho giảng viên, sinh viên tiếp cận các nghiên cứu ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo vạn vật kết nối (AIoT) hiện đại trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày.

💞Trao đổi học thuật giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một và các chuyên gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và kết nối vạn vật.

Mời Giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tham dự.

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản

#KTCN

#TDMU