Tìm kiếm

Tìm kiếm Hủy

Có 0 kết quả cho từ khóa ""CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG “CÁC XU THẾ CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀO SẢN PHẨM SỐ”


06/11/2023 12:04  217

Nhằm thúc đẩy phong trào học tập, trau dồi kiến thức, cung cấp cho sinh viên các cơ hội tiếp xúc với các công nghệ mới từ đó định hướng các cơ hội nghề nghiệp, tạo điều kiện sinh viên đổi mới tư duy sáng tạo vận kiến thức phù hợp vào các sản phẩm số hiện nay.